Der forefindes badefaciliteter på Idrætshøjskolen(svømmehal), adresse: Frihedsalle 42, 6400 Sønderborg.
Umiddelbart 1 km startområdet.

Omklædning kan ske i skiftezone.