STÆVNEINFORMATION 2023 kan findes her ca. 14 dage før løbet.