Det er ikke muligt at få refunderet startgebyret ved afmelding, skade eller lignende. Du må meget gerne overdrage dit startnummer til anden deltager eller til stafethold. Ved ændring skal der betales evt. difference, og beløbet skal være indbetalt inden denne ændring foretages.

Ved ændring bedes du sende mail til: info@alssundman.dk og skriv ”Ændring af startnummer” i emnefeltet. Vi bestræber os på at ekspedere dig hurtigst mulig og vil ligeledes oplyse dig om evt. merbetaling (differencen).